In Development

Op 30 januari 2018 heeft White House Development de koopovereenkomst gesloten met de Gemeente Gouda voor het Weeshuiscomplex. Nu wordt, in overleg met de buurt en andere belanghebbende, de vergunningsaanvraag voorbereid!

Het Weeshuis Gouda is een verzameling unieke historische panden in het centrum van Gouda. De bijzondere rijks- en gemeentelijke monumenten vormen samen een cultuurhistorisch zeer waardevolle locatie. Het Weeshuis ensemble is gelegen in het oudste en meest sfeervolle deel van de binnenstad, tussen groen en andere topmonumenten van de stad zoals de Sint Janskerk.

De rijke historie en de verhalen van de mensen die daar deel van uit hebben gemaakt, vormen een belangrijk onderdeel van het hotelconcept. In samenwerking met Mei architects and planners is er uitgebreid in de geschiedenis van de afzonderlijke gebouwen en in de geschiedenis van Gouda en haar ambachten gedoken. In de voorgestelde transformatie van het Weeshuis tot luxe hotel-restaurant en appartementen voor jonge mensen zal de kleurrijke geschiedenis zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.

Voor meer informatie over de transformatie bezoekt u de volgende website: www.weeshuisgouda.nl

Vul je zoekopdracht in.

Binckhorst 3D binnenkantSpaardersbad nieuwe situatie