In News

Sinds 01 januari 2018 voert White House Development het technisch, commercieel en financieel beheer van het distributiecentrum van Blokker gelegen aan de Antwerpseweg 2 te Gouda. White House Development richt zich op de optimalisatie en verdere professionalisering van de locatie.

Vul je zoekopdracht in.

Rijksadministratie opgeleverdWeeshuiscomplex, Gouda